Elke route staat 1 maal per jaar op de open kalender van Compagnon de route.

De eerstvolgende editie van de route SELF gaat door op maandag 9 oktober 2023


Ont-wikkel jezelf in de route SELF

De route self is dé sleutel-route van alle routes van Compagnon de route. De kern van je persoonlijke groei haal je uit deze route. 


Ook de ontwikkeling en groei van een organisatie is het meest gelinkt met de groei en de ontwikkeling van de mensen die er werken. Mensen zijn echt heel verschillend. Iedereen ziet écht een andere werkelijkheid. Iedereen ziet 'de' werkelijkheid vanuit zijn bril, zijn filter. De filter van onze persoonlijkheid, onze ervaringen, onze overtuigingen, ... 


Door het feit dat we ons meestal niet bewust zijn dat iedereen werkelijk een andere werkelijkheid ziet, zijn relaties en communicatie de grootste bronnen van stress. Dit zijn dus ook de grootste belemmeringen op groei. Zowel persoonlijk als professioneel.


'Iedereen is anders' ... het is iets wat we zo makkelijk zeggen, maar toch verwachten we dat de ander handelt vanuit hoe wij de de dingen zien. 


Ben jij bereid om een ander werkelijk te zien in zijn of haar drijfveren?  


Persoonlijke en professionele groei gaan hand in hand. Het is namelijk je persoonlijkheid die je doen en laten bepaalt, die bepaalt waar je gevoeligheden liggen, waar je stress van krijgt en hoe je ermee omgaat, ...


Zo ervaart een dominant persoon stress als hij voelt dat hij geen impact heeft op zijn omgeving of team. Een conflictvermijdend persoon ervaart stress als er confrontaties in de lucht hangen. Een zorgend persoon ervaart stress als die het gevoel heeft niet niet nodig te zijn ... Verschillende gevoeligheden en verschillende bronnen van stress die vragen om een ander inzicht en een andere aanpak. 


Diepgaand Inzicht krijgen in jouw persoonlijke thema's en hier actief mee aan de slag gaan, is dan ook dé sleutelfactor voor een gezond groeiende onderneming. Of dat nu de onderneming van je leven of van je bedrijf is.

Wat jammer dat mensen geen problemen kunnen ruilen.


iedereen weet hoe hij die van een ander moet oplossen ;)

Deze route is, net als alle andere routes van Compagnon de route, gericht naar de ondernemende mens. Mensen die bereid zijn in de eigen spiegel te kijken en ver-antwoord-elijkheid te nemen voor hun eigen leven en wel-zijn. Dit kunnen ondernemers, zaakvoerders of leidinggevenden zijn. Maar evengoed medewerkers of de ondernemende 'particiulier'. Mensen die naar de 'beste' versie van zichzelf willen groeien. 


De route self gebruikt het enneagram als uitgangspunt. Dit model is eeuwenoud en is zo sterk omdat het jou niet 'in een kotje' steekt, maar net 'de weg uit jouw kotje' toont. De persoonlijkheidsbeschrijvingen in dit model zijn zeer doeltreffend en praktisch bij het in kaart brengen en afstemmen van menselijke verhoudingen. Zowel in werksituaties als prive.


De afgelopen jaren hebben talloze human ressource managers, personeelsfunctionarissen en andere leidinggevenden ontdekt dat het enneagram een heel waardevol instrument is bij het nemen van beleidsbeslissingen, het vormen van teams, het voeren van functioneringsgesprekken, het aanpakken van uitdagingen, ...


Tijdens deze route krijg je de inzichten en praktische tools om jezelf te ont-wikkelen op alle niveau's van het menselijke functioneren: op vlak van je gedrag, capaciteiten, overtuigingen en identiteit. Je ontdekt er waarom je doet wat je doet en waarom een ander doet wat die doet. Het gaat niet om wat iemand doet, maar om waarom iemand doet wat die doet. Zo kan een bepaald type, het zorgende type, altijd anderen helpen omdat dat type nodig wil zijn. Een ander type, het conflictvermijdend type,  helpt bijvoorbeeld ook anderen, maar om een heel andere reden, namelijk omdat die echt niet wil dat een ander problemen heeft. Het gedrag is hetzelfde, maar de drijfveer van het gedrag is anders. Het is een grote valkuil om iemand te 'typeren' op basis van iemands gedrag, terwijl het daar niet om gaat, het gaat om de drijfveer van iemands gedrag. 


Benieuwd hoe zo'n route-dag verloopt en hoe deelnemers het ervaren? Ontdek het via onderstaande video (route self oktober 2020)

In de route SELF ontdek je de kracht van het enneagram. Dit eeuwenoude persoonlijkheidsmodel omschrijft negen persoonlijkheidstypes en hun onderlinge relaties. Het is een diepgaande wegwijzer naar zelfkennis, een spiegel waarin je ontdekt hoe jij, en ook een ander, denkt, voelt en handelt.


Elk type verschilt in kwaliteiten, in wat ze nastreven, in waar ze hun aandacht op richten en in wat ze vermijden. Naast zelfinzicht biedt het enneagram jou perspectieven om los te komen van automatische patronen en reacties. Het enneagram steekt jouw niet in een hokje, het toont je net de weg uit een beperkend keurslijf dat je je gaandeweg eigen hebt gemaakt. 


Het primaire doel is jezelf diepgaand leren kennen: het hoe, wat en waarom van jezelf ontrafelen


Een tweede belangrijke doel is de mensen om je heen leren begrijpen zoals zij zichzelf begrijpen. Je gaat inzien waarom ze anders zijn dan jij en hoe zich dat in werkelijk alles op een bepaalde manier uit. Vanuit deze kennis creëer je begrip en mildheid tegenover jezelf én tegenover anderen, wat op zich weer de onderlinge relaties en communicatie bevordert. Je leert de passende, authentieke bruggen bouwen. 

De route self in vogelvlucht

De route self start met een seminariedag die is opgedeeld is in drie dagdelen (9u30-18u30)


De dag start met het in kaart en beeld brengen van het ruimere, holistische kader waarbinnen het enneagram en persoonlijke ontwikkeling zich kadert. Gezien het enneagram een bijzonder ruim, dynamisch en flexibel model is waarin je nogal snel kan verdwalen, brengt Barbele de inhouden via zelf ontworpen sprekend en verhelderend 3D model


Per type ontdek je


- de verschillende niveaus van functioneren

- hoe elk type functioneert en zich toont in evenwicht en uit evenwicht

- hoe anderen elk type ervaren

- waarin elk type te leren/ontwikkelen heeft

- wat anderen van elk type kunnen leren

- hoe omgaan en communiceren met de verschillende types: wat werkt er wel en wat niet

- overtuigingen per type

- en nog heel wat meer ...


Elk type werd ook sterk in beeld gebracht in het sprekende, rijk geïllustreerde en verhelderende werkboek om tijdens de seminariedag en zeker ook erna op te kunnen terugvallen.De dag wordt aan elkaar gepraat, gespeeld en gezongen door Les Routiers. Erika en Anton hebben elk type samengevat in een sketch en of lied. Vol humor en herkenbaarheid. Hun bijdrages vol humor en herkenbaarheid worden als een enorme meerwaarde ervaren. Ze werken ook als sterke reminders en maken de dag ook licht verteerbaar ;) 


Hier alvast een voorsmaakje ;)

Na de seminariedag krijg je blijvende toegang tot de 90 dagen verdieping, verheldering en verankering van de inhouden via de kompas-voor-onderweg-app. Zo integreer je de inhouden diepgaand in je onderbewuste en ga je er als vanzelf naar handelen.


In deze route zijn tientallen boeken en opleidingen rond het enneagram verwerkt tot een krachtig en samenhangend geheel. Barbele heeft het enneagram heel praktisch vertaald en verteerbaar gemaakt. Voor de ene al wat lichter verteerbaar dan voor de ander ;). 


In het 90 dagen-traject, volgend op de seminarie-dag, neemt Barbele je mee in alle onderdelen van het in- en ontwikkelingstraject per type. Heel interessant en bruikbaar om toe te passen in je eigen ont-wikkelingsweg, maar ook zeer waardevol om te gebruiken als coach, therapeut, leidinggevende, zaakvoeder, directeur, leerkracht, ... in relatie tot je klanten, medewerkers, leerlingen, ...Download alvast de 

kompas-voor-onderweg app

ontdek er alvast de veel gelezen blogs van Barbele, 24 onderwegwijzers en meer ...
Van hoed naar goed  ...

27 november 2017: Naomi (illustrator bij Compagnon de route van 2016 tot 2020, Erika en Anton (Les Routiers) en ikzelf spreken voor een opnamedag. We filmen allerlei sketches waarbij Erika de inhoud van Compagnon de route vertaalt op een ludieke manier. Het doel is beeldmateriaal maken om de website van Les Routiers vorm te geven.


Tussendoor vraag ik langs mijn neus weg aan Erika of ze nog iets kan doen als trigger voor de route SELF die twee maand later op de agenda staat. We verzamelen in het moment de hoeden die er te vinden zijn en Erika improviseert er instant mee. Dit leidt tot 1min34sec opname in 1 take. We leggen het terug naast ons neer en zijn blijkbaar niet onmiddellijk van plan hier iets mee aan te vangen…


Enkele weken later brainstormen we rond hoeden. De oorsprong van hoeden, de functie van hoeden, de geschiedenis van hoeden, de soorten hoeden, … We komen tot de vaststelling dat hoeden ons zeer veel te vertellen hebben en eigenlijk ook heel veel kunnen zeggen over iemand. Zo komen we tot het filmpje ‘van hoed naar goed’ (als West-Vlaamse heb ik nog wat training nodig om dit juist uitgesproken te krijgen. Gelukkig kan ik hiervoor ook bij Erika terecht ;) Grote en kleine hoeden. Kleurrijke en grijze hoeden. Hoge en platte hoeden. Opvallende en discrete hoeden. Vrouwen- en mannenhoeden… Hoeden zijn er in alle maten, vormen, geuren en kleuren. Zoals er ook mensen zijn in alle maten, vormen, geuren en kleuren.


Hoeden worden gebruikt om ons te be-hoeden. 


Welke hoed draag jij en waarom?


Draag jij jouw hoed ter bescherming tegen weersomstandigheden?

... en/of ter bescherming van jezelf, van jouw kwetsbaarheden?

Waartegen bescherm jij jezelf?


Draag jij je hoed als versiering, om je mooi te maken?

... en/of om je mooier voor te doen dan wat je doet, dan hoe je je echt voelt?

Hoe voel jij je echt over jezelf?


Draag jij je hoed om iets wat niet gezien mag worden te verstoppen/aan het zicht te onttrekken?

...en/of om jezelf te verstoppen? Problemen te verstoppen of uit te weg te gaan?

Wat ga jij uit de weg?


Draag jij je hoed om deel uit te maken van een bepaald groep? 

... en/of heb jij je hoed nodig om een identiteit te hebben?

Wie ben jij nog zonder je hoed?


Draag jij jouw hoed om een bepaalde stand of functie te tonen? 

… en/of gebruik jij je hoed om macht, status, succes of impact te hebben?

Hoe toon jij je aan de buitenwereld?


Zegt jouw hoed iets over je sociale afkomst, over jouw roots? 

… en/of voel jij je door het dragen van je hoed beter of minder dan een ander?

Welk oordeel heb jij ten opzichte van iemand anders?


Zegt jouw hoed iets over je (geloofs)overtuigingen? 

… en/of weet jouw hoed het beter dan een andere hoed?

Waarin sta jij op jouw gelijk?


Geen accessoire heeft zo’n eigen karakter en zoveel allure als de hoed. 

Het opzetten van een hoed kan maken dat je houding verandert, dat je bewegingen veranderen, dat je zelfvertrouwen uitstraalt, …


Wil jij ontdekken welke hoed jij draagt? 

Wil je ontdekken waartegen je je be-hoedt met je hoed?

Wil je begrijpen waarom iemand een andere of geen hoed draagt? 

Wil je ontdekken waarom een ander zich tegen iets anders be-hoedt met of zonder zijn hoed? 

Krijg je last van je hoed? 

Begint je hoed te wegen? 

Levert je hoed niet meer het gewenste resultaat of de gewenste bescherming op?


Welkom in de route SELF


Ben je bereid?

Ben je bereid écht verantwoordelijkheid te nemen voor jouw wel-zijn? 

Ben je bereid echt zelf-leider-schap op te nemen? 
Ik ben graag jouw Compagnon de route.


De route SELF is één van de drie 'landroutes' die samen zorgen voor een stevig fundament waar je dagdagelijks op kunt terugvallen. De drie routes vormen een geheel, maar staan ook stevig op zichzelf.


Ontdek naast de route SELF, ook de routes MIND en ENERGYIn de routes energy, mind en self  

krijg je een stevig fundament aangereikt voor jouw gezonde bedrijvigheid.


Voel je goed in je HOOFD

Be-denk jezelf in de route mind


Voel je goed in je VEL 

Ver-sterk jezelf in de route energy


Voel je goed in JEZELF

Ont-wikkel jezelf in de route self


Een fundament aan praktische en direct toepasbare inzichten, tools en reminders waar je telkens opnieuw kan op terugvallen: in stressvolle tijden, wanneer je relationeel of professioneel uitgedaagd wordt of als je in de knoop geraakt met gedachten of overtuigingen. 

Even alles op een rijtje

of op een hoopje ;)

Ga en route met Compagnon de route en plan je route. In elk route neem ik je mee.... Elke route bestaat uit:

  • een live seminariedag in de ideale context. We zorgen telkens voor een warm onthaal en verzorgde catering. Indien de seminariedag wegens omstandigheden niet live kan of mag doorgaan, maken we er ook online een sterke ervaring van. We voorzien in dit geval een extra halve dag live vanaf het moment dat dit mogelijk is. Een extra voordeel is dat je in dit geval de seminariedag online kan volgen samen met je partner of andere huisgenoten. 
  • Les Routiers voorzien de seminariedag van muzikale en ludieke intermezzo's. Want humor en ontspanning zorgen ervoor dat je de essentie nog beter opneemt. Indien online, zijn Les Routiers ook van de partij. 
  • we ronden de dag af met een netwerkreceptie, waar je naast klinken op de dag, ook terecht kan bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en bij ons met persoonlijke vragen. Indien online, voorzien we dit netwerkmoment online.
  • een persoonlijk werkboek, voorzien van heel wat beeldkracht en met vooral veel ruimte om te noteren wat jou raakt, welke inzichten je opdoet en met welke acties je en route gaat.
  • dagelijks food for thought, food for change via onze Kompas voor onderweg app: je krijgt toegang tot 90 dagen posts volgend op de seminariedag, alsook tot alle toekomstige updates hierin. Dagelijks krijg je een reminder die je stevig ondersteunt om de inhouden van het seminarie gedurende 90 dagen te laten doorwerken, verankeren en integreren. Het gaat namelijk niet om wat je weet, maar om wat je doet met wat je weet.
  • toegang tot de community groep Support voor onderweg waar je je reminders en successen kan delen, alsook waar je onderweg tegenaan loopt, ... Het is dé plek om andere Routevolgers te ontmoeten en het compagnonschap verder te ervaren. 

Voel je goed in je VEL

FYSIEK

je doen & laten

Voel je goed in je HOOFD 

MENTAAL

je gedachten & overtuigingen

Voel je goed in JEZELF

EMOTIONEEL

je relaties & persoonlijkheid

Je leert je eigen energieniveau kennen én respecteren.

Je weet waar en op welke manieren je kan bij-tanken zodat stress geen negatieve impact (meer) heeft op jouw functioneren. Zo blijf je genieten van de hele rit.

Voortaan zet je je gedachten, percepties en overtuigingen bewust in om je doelen te realiseren. Want gedachten zijn krachten die je versterken of verzwakken. Buig dus elk doemscenario om naar je droomscenario.

Je neemt je je eigen en andermans drijfveren grondig onder de loep. Je leert het enneagram kennen als een diepgaande wegwijzer naar verbindende communicatie, zelf/mensenkennis en (zelf)leiderschap.

Ver-sterk jezelf

in de route

Be-denk jezelf

in de route

Ont-wikkel jezelf

in de route

Jouw investering per route bedraagt €490,- excl. btw.

Heb je een ondernemingsnummer en maak je gebruik van de kmo-portefeuille, dan betaal je nog slechts €343,- excl. btw voor een volledige route

Je kan dit traject ook volgen via loopbaancheques. Iedereen die werkt heeft om de 7 jaar recht op 2 loopbaancheques. Deze zijn makkelijk aan te vragen via de website van de VDAB


Via de eerste loopbaancheque bedraagt jouw investering in jouw route self nog €192,90,- incl. btw

Via de tweede loopbaancheque bedraagt jouw investering in jouw route self nog €292,90,- incl. btw


Ook gespreide betaling is mogelijk. Contacteer ons hiervoor.


Meer info in de beschrijving via onze webshop / laadzone: kies bij betalen welke optie je kiest en we sturen jou de te nemen stappen toe per mail.Je kan ook kiezen voor een combi-ticket van de 3 routes,

die samen het fundament vormen voor jouw gezonde bedrijvigheid. Je ontvang naast een korting van 80 euro, ook het boek Leven is simpel, maar niet altijd gemakkelijk.


Omdat herhaling belangrijk is en omdat zowel ik, Barbele, als de routes blijvend evolueren kan je eens je een bepaalde route hebt gevolgd, de volgende edities opnieuw volgen aan een korting van 70%. Het keer-e-keer-were ticket voor de route self kan je hier boeken. Enkel voor wie de route SELF reeds eerder gevolgd heeft.

Elke route gaat één maal per jaar door. 

Eerstvolgende startdata:


maandag 30 januari 2023 — route ENERGY

maandag 15 mei 2023 — route MIND

maandag 9 oktober 2023 — route SELF


Plan je route

— Ik neem de SHORTCUT en schrijf meteen in -

— Ik doe nog even PROSPECTIE —

Ik kies voor drive (ipv overdrive).

Ik kies voor leven (ipv overleven).

Ik kies voor een gezonde bedrijvigheid, nu en elke dag die nog komt.

Ik voel nog enkele drempels.

Ik wil jullie beter leren kennen.

Ik bereid me graag goed voor op de reis die komt.

Interesse om deze route te organiseren in je bedrijf, organisatie of school? 


Contacteer me voor een offerte op maatJouw compagnon voor een gezonde bedrijvigheid

Barbele Kindt

Compagnon, spreker, auteur

Barbele weet minder tastbare inhouden vanuit jarenlange ervaring en diverse wetenschapstakken pragmatisch te ver-talen. Ze biedt jou actiegerichte tools om het maximum uit jezelf te halen. Welzijn in leven en werk staan daarbij centraal.


In haar boek ‘Leven is simpel... maar niet altijd gemakkelijk’ legt ze de impact van stress op jouw functioneren bloot én reikt ze concrete handvatten aan om er zelf iets mee te doen.


In 2011 liet Barbele, tijdens haar opleiding tot gezondheidsconsulent, haar benoeming als docent aan de Hogeschool Gent los om haar eigen holistische praktijk Mens Sana uit te bouwen. 


Als mama van 5 jonge kinderen en in tijden van crisis was dat geen evidente keuze. Haar eigen levenspad, met z'n obstakels, bracht haar de nodige ervaringen om een krachtige visie op stress en gezondheid te ontwikkelen.


Alles wat Barbele onderneemt en deelt, ademt een diep vertrouwen in het potentieel en de kracht van élke mens. Je leven leiden is geen zoek-tocht maar een vind-tocht, want je bent in wezen niets kwijt.


Als compagnon weet Barbele jou in beweging te brengen om terug aan het roer van je eigen leven te gaan staan. Barbele haar sterk onderbouwde, holistische en bovenal menselijke aanpak zorgde reeds voor veel doorbraken bij de mens ‘achter de ondernemer’.


Referenties: Barbele is actief lid en opleidingsverstrekker binnen BNI; maakt deel uit van Etion, platform voor duurzaam ondernemen; is bestuurslid van UNIZO, werd geselecteerd  als partner door KPMG, ERA Belgium, Curando, Helix, Timmerman, …

Anderen over Barbele:


"Barbele kan dingen verwoorden op zo'n manier dat ik zelf niet zou kunnen. Ze geeft een andere kijk op bepaalde dingen waardoor het er ineens een stuk eenvoudiger uitziet. Terwijl het eigenlijk om exact hetzelfde gaat."

— Pauline  


"Barbele geeft de tijd

aan de mensen

om ’t zelf te ontdekken,

zonder te forceren."

— Wouter


"Barbele, jij doet niet,

jij zegt niet, jij bent."

— Erika

 Antwoorden op jouw vragen

Moet ik in een burn-out zitten of ‘grote problemen’ hebben om iets te hebben aan jullie aanbod?

Neen, integendeel. Wie gebukt gaat onder grote stress dient dit eerst aan te pakken (= focus van onze route ENERGY / Versterk jezelf) vooraleer je echt op andere fronten kan werken. Je kan jezelf beter onze rijke inhouden gunnen op een moment dat je nog ruimte voelt om nieuwe zaken op te nemen en te integreren in je leven. Of zoals Hannes na het volgen van onze routes opmerkte ‘Hoe is het toch mogelijk dat ik dit alles nu pas voor het eerst hoor?!’ Wat we jou meegeven is zo’n rijke basis aan levenskennis waar je de rest van je leven op kan terugvallen, onder eender welke omstandigheden.

Waarom kiezen  voor een Combi-ticket ENERGY + MIND + SELF?

Vanuit heel veel individuele begeleidingen ondervond Barbele dat ze bepaalde dingen aan veel mensen telkens opnieuw moest vertellen. Want iedereen ervaart op één of andere manier stress. Iedereen heeft z’n persoonlijke thema’s. Iedereen heeft beperkende overtuigingen. Het gaat er altijd om op die verschillende domeinen te werken. Al die info via individuele consulten delen vraagt veel tijd en maakt het al snel onbetaalbaar. Daarom hebben we die verschillende ingangen (fysiek, mentaal, emotioneel) samengebracht in een coherent geheel, wat maakt dat je in beperkte tijd enorme vooruitgang kan boeken. Je krijgt als het ware alles aangereikt om je eigen coach te worden. Ons route-aanbod maakt het betaalbaar en toegankelijk voor wie echt verantwoordelijkheid wil nemen over z’n leven. We zijn zeer uniek in onze aanpak, die vind je nergens anders.

Kan ik gespreid betalen?

Ja, je kan de routes ENERGY, MIND & SELF apart volgen en op die manier gespreid betalen. Wens je gebruik te maken van de kmo-portefeuille of loopbaancheques, dan doe je dit ook per route. We bieden je ook de mogelijkheid om in schijven te betalen. Contacteer ons hiervoor. 

Is zo’n route wel op maat / persoonlijk?

We hebben al onze inhouden zo in elkaar gestoken dat er een enorme gelaagdheid in zit. Dat maakt dat elkeen er uit haalt wat ie op dat moment nodig heeft. En dat is voor iedereen anders, maar ook op het ene moment in je leven al anders dan in een andere periode. In die zin is ons aanbod heel erg op maat en persoonlijk en je leven lang waardevol.

Je zou zelfs kunnen zeggen dat het héél erg op maat is omdat je steeds, op elk moment en eender waar, aan de inhouden kan en jezelf zo terug van energie kan voorzien, jezelf kan helpen in het maken van die broodnodige mindshift of om uit een relationele impasse te geraken. 

Heb ik geen individuele begeleiding nodig om mijn groei te maken?

Niet noodzakelijk. Heel ons routeaanbod is gericht op het aanspreken van jouw zelfhelend vermogen, op het activeren van jouw potentieel om jezelf van overleven naar leven te brengen. Voor het merendeel van de mensen is dat ruim voldoende. 

Wil je toch graag extra individuele begeleiding, dan kan je kiezen voor het VIP-COMBI-TICKET Dan reserveer je 1 van de 15 plekken om persoonlijk door Barbele begeleid te worden. Ook tijdens de groeiroute, vaarroute en luchtroute gaat Barbele een heel eind met jou persoonlijk 'en route'. Het volgen van onze routes kan bovendien perfect gecombineerd worden met je consultaties bij een individuele coach/therapeut.


Echter, de ervaring van onze Routevolgers leert ons dat zij minstens een even grote groei, of misschien zelfs een nog grotere groei maken, net omdat ze meer geloven in hun eigen mogelijkheden. Het potentieel dat in elke mens zit, en dus ook in jou, spreken wij heel erg aan, daarop is onze volledige visie gestoeld. Want uiteindelijk moet je het toch zelf doen, ook als je individueel begeleid wordt. Wij richten ons dan ook enorm op het integreren van de inzichten nà de routedagen, daar waar het echte leven zich afspeelt.

Wij zijn er alvast van overtuigd dat je een ongelooflijke groei kan maken door het volgen van onze routes, onafhankelijk van wat jouw omstandigheden (geweest) zijn. Nu is het nog aan jou om het zelf te geloven.

Kan ik als particulier deelnemen?

Absoluut. Iedereen is welkom. We richten ons op 'de ondernemende mens' in jou, en daar hoef je zeker geen ondernemingsnummer voor te hebben. 

Indien de prijs voor jou een uitdaging is, kan je gebruik maken van je loopbaancheques en zo tot €700 (incl. btw) korting genieten. 

Kunnen jullie een route geven in mijn organisatie / bedrijf?

Ja dat kan.  Contacteer ons voor meer info en een verder gesprek. 

Werken jullie volledig online?

Neen, zeker niet. We delen natuurlijk graag heel wat van onze blogs, schrijfsels, reminders, give-a-ways, … online, tijdens onze webinars en via social media. Maar onze focus (en ons hart) ligt bij onze routedagen. Dat zijn live contactdagen met onze Routevolgers (in kleine en grote groep). 

We hebben wel de kracht van online mogelijkheden ontdekt en maken daar dankbaar gebruik van om de integratie van de inhouden nog sterker te maken. Onze app is een middel om jou in je dagdagelijkse leven te ondersteunen met inzichten, reminders, belangrijke vragen, een welbepaalde focus, … Het is echt een coach in je broekzak, jouw kompas voor onderweg. 

Wat als we collectief in lockdown zitten, gaan de routes dan nog door?

Ja, we zorgen ervoor dat onze routes steeds kunnen doorgaan, net omdat de inhoud zeker dan zeer toepasselijk is. Het is dus één van onze 'schone vooruitzichten' die we hoe dan ook behouden in onze agenda. We willen jou alvast vragen dat ook te doen. 

We hebben alles klaarstaan om de inhoud van de seminariedagen met jullie te delen en zijn dan ook zeer beslist dat telkens te doen. Indien het online doorgaat, krijg je voordien duidelijke instructies van ons mee. Wees gerust: het is vrij simpel én best ook leuk om te zien op hoeveel manieren je geconnecteerd kan zijn.


In het geval de routes niet live kunnen doorgaan, wordt een extra halve live dag voorzien van het moment dat dit terug kan.  

Op welke locatie gaan de seminariedagen normaliter door?

Zolang de groepsgrootte het toelaat, ontvangen we jou heel graag op onze eigen unieke locatie Mens Sana te Marke (nabij Kortrijk). Deze locatie is zowel bereikbaar met de auto als het openbaar vervoer. Er is voldoende en gratis parkeergelegenheid in de straat. 

Bij een grote opkomst wijken we uit naar een andere locatie waarbij we opnieuw veel belang hechten aan het creëren van de ideale context. We brengen je hiervan tijdig op de hoogte.

Oh en nog dit: laat de afstand je niet tegenhouden. We hebben Routevolgers die van voorbij Antwerpen, Tongerlo of zelfs uit Nederland komen. Dat we onze inhouden zeer krachtig bundelen in slechts 3 seminariedagen en je vervolgens terug en route sturen met de posts in onze app, maakt dat zowel jij als wij met een minimale investering, een maximaal resultaat behalen.

Zou je onze routes aanraden?

"Zeker. Aan een gans leger!"

— aldus Nancy

één van onze meest geroutineerde Routevolgers ;-)

Bedenk eens...

Wat zou er in jouw leven veranderen als je dagelijks, heel kort, je focus zou leggen

op wat je wèl wil in plaats van wat je niet meer wil?

En je vervolgens je onderbewustzijn voor jou aan het werk laat zijn…

Ontdek met Compagnon de route ontdek jouw veld aan mogelijkheden.

©2020 Compagnon de route

Fotografie: Foto Karen & Dtonic