BE-denk jezelf in de route MIND

Ik moet iets over het hoofd zien... maar wat?

Ben je je ervan bewust dat je huidige resultaten, zowel privé als professioneel, niets anders zijn dan de manifestatie van gedachten, ervaringen en acties uit het verleden? 


Wat jou op vandaag stress bezorgt, heeft zijn wortels in het verleden. Wat je vandaag denkt, voelt en doet zijn de wortels voor jouw toekomst.


In elk van ons zit de oneindige creatiekracht die zichzelf iedere dag opnieuw creëert.


Aan ons om ons hier zelf dagelijks aan te herinneren. Om ons bewustzijn en ons hoofd niet over het hoofd te zien .... ;) Wie o wie zit er aan het stuur?

Wees je er op elk moment van bewust wat er zich afspeelt in jouw

gedachte-gangen

en wat de impact hiervan op jouw huidige realiteit is. 

Het grootste verschil tussen mensen is hoe zij omgaan met de dingen die gebeuren. De manier waarop je gebeurtenissen inwendig verwerkt, is bepalend voor de impact ervan op je mentale, emotionele en fysieke gezondheid. 


Persoonlijke waarneming en interpretatie zijn dé sleutelfactoren voor je weerbaarheid onder druk. 


De impact van stress op jouw lichaam wordt bepaald door jouw reactie op de gebeurtenissen: jouw perceptie, jouw cognitieve en emotionele beoordeling en jouw interpretatie. Deze vaardigheden zijn trainbaar. Het gaat dus  niet over wat je overkomt, maar over wat je doet met wat je overkomt.  


Een gezonde mentale veerkracht start met het bewustzijn dat je zelf verantwoordelijk bent voor jouw kijk op een gegeven situatie.

Je kan deze vicieuze cirkel doorbreken. 


Je kan ervoor kiezen om anders te kijken. 

Je kan ervoor kiezen om anders te denken. 

Je kan ervoor kiezen om andere dingen te geloven. 

Je kan ervoor kiezen om andere dingen te doen.


... en zo een andere realiteit creëren.


Het is een eerste grote stap je te durven afvragen waar je blijkbaar van overtuigd moet zijn om een bepaalde realiteit in je leven te creëren of aan te trekken.


De route mind in vogelvlucht

De route mind bestaat uit drie opleidingsmomenten van 2,5 à 3 uur die op 1 dag of verspreid kunnen gegeven worden. Dit kan zowel live als online.


Deel 1. De kracht van jouw gedachten


Op het moment dat je je bewust wordt van wat je denkt, voelt en handelt en hoe dit jouw realiteit bepaalt, neem je terug leiding over je eigen leven. Dan kies je voor antwoorden in plaats van reacties, voor leven in plaats van overleven.


- bewustwording van eigen gedachten en hun impact

- kracht en impact van taal

- alles is perceptie

- de spot verplaatsen

- patronen doorbreken

Deel 2. Be-denk jezelf


Vraag jezelf af of de gedachten die je hebt jou naar het best mogelijke leven leiden. Zo niet, wat doe ze dan nog in je hoofd?


- Het zit tussen je oren

- Vat vol overtuigingen

- Impact van overtuigingen
Deel 3. Van doemscenario naar droomscenario


In deel 3 gaan we aan de slag met een concreet van doem- naar droomscenario stappenplan waarbij we beperkende overtuigingen transformeren naar ondersteunende overtuigingen. 


Je kan dit proces nadien op elke beperkende overtuiging toepassen 

Volgend op de opleidingsmomenten krijg je toegang tot de 90 dagen verdieping, verheldering en verankering van de inhouden via de kompas-voor-onderweg-app. Zo integreer je de inhouden diepgaand in je onderbewuste en ga je er als vanzelf naar handelen.


Noteer je inzichten en acties in je rijk geïllustreerde en tot actie aanzettende werkboek.


Wie o wie zit er aan het stuur?

Ga voor de 'finest thoughts',

ga voor de meest kwaliteits-volle gedachten

ga voor de meest vervullende realiteit

Ben je je ervan bewust? ...

Ben je je ervan bewust hoe sterk jouw perceptie, gedachten en overtuigingen bepaald worden van buitenaf?


Ben je je ervan bewust hoe sterk bijvoorbeeld media bepaalt wat jij gelooft, waar jij van overtuigd bent?


Ben je ervan bewust hoe bewust media jouw perceptie beïnvloedt om je toe doen geloven wat zij willen dat je gelooft? 


Alles is perceptie. 


Alles is op een bepaald niveau ook illusie. 


Deze illusie wordt gecreëerd door bepaalde zaken heel bewust op een bepaalde manier in woord en beeld te brengen en andere zaken helemaal niet of helemaal anders in woord en beeld te brengen.


Even illustreren. Welke lijn op onderstaand beeld is het langst?


Het onderste?


Nee, ze zijn even lang. 


Alleen wordt de illusie gecreëerd dat de onderste langer is. 


Deze illusie wordt gecreëerd door de andere lijnen op een bepaalde manier

 te positioneren en zo je brein te beïnvloeden. 


Straf toch hoe je op zo’n simpele manier iets groter of langer kan doen lijken. 


Als dit met een lijnstuk kan, kan dit ook met andere dingen ….


En wat zie je hieronder?


Draaiende wielen? 


Nee, het is een stilstaand beeld.

 

 De draaiende beweging is een gecreëerde illusie. 

Op zich beweegt er niets. 

Enkel het beeld/de interpretatie dat onze hersenen ervan maken doet deze wielen in onze perceptie bewegen. 

De illusie of perceptie van draaiende wielen wordt gecreëerd …


Heb je jou al eens afgevraagd hoe vaak er een ‘rad voor je ogen’ wordt gedraaid?


Het gebeurt continu. 

Door anderen en door jezelf.

Wees je dus bewust, of word je steeds bewuster. 

Met welke illusies laat je je  ‘vullen'’?

Vervullend of vervuilend? Da's misschien wel de grootste uitnodiging die we deze dagen krijgen.


Of da's misschien wel wat ons zal 'redden'. Dat we letterlijk de ogen openen. Dat we 'ontwaken' en ons bewust worden van waarin en hoe we ons continu (laten) zien. Weg van onze mogelijkheden.


Natuurlijk speelt niet enkel enkel media hier een rol. Het gaat om jou. Jouw gedachten en overtuigingen die je vanuit je eigen persoonlijkheid, jouw verleden, jouw pijn, jouw ervaringen, jouw omgeving, jouw vorming, jouw onderwijs, jouw relaties, ... er jou zoal bepaald en hier actieve verandering in te brengen.


In de route mind gaan we hier dieper en gedreven mee aan de slag.


Ben je bereid?

Ben je bereid écht verantwoordelijkheid te nemen voor jouw wel-zijn?


Ik ben graag jouw Compagnon de route.


De route mind is één van de drie 'landroutes' die samen zorgen voor een stevig fundament waar je dagdagelijks op kunt terugvallen. De drie routes vormen een geheel, maar staan ook stevig op zichzelf.


Ontdek naast de route mind, ook de routes energy en selfIn de routes energy, mind en self  

krijg je een stevig fundament aangereikt voor jouw gezonde bedrijvigheid.


Voel je goed in je HOOFD

Be-denk jezelf in de route mind


Voel je goed in je VEL 

Ver-sterk jezelf in de route energy


Voel je goed in JEZELF

Ont-wikkel jezelf in de route self


Een fundament aan praktische en direct toepasbare inzichten, tools en reminders waar je telkens opnieuw kan op terugvallen: in stressvolle tijden, wanneer je relationeel of professioneel uitgedaagd wordt of als je in de knoop geraakt met gedachten of overtuigingen. 

Even alles op een rijtje

Ga en route met Compagnon de route en plan je route.

In elk route neem ik je mee....


Elke route bestaat uit:

  • Drie opleidingsmomenten. Dit kan op onze locatie of een locatie naar keuze. Live of online.
  • Les Routiers voorzien de opleiding van muzikale en ludieke intermezzo's. Wanneer ze er niet live bij zijn, gebruiken we opnames van hun acts, want humor en ontspanning zorgen ervoor dat je de essentie nog beter opneemt. 
  • een persoonlijk werkboek, voorzien van heel wat beeldkracht en met vooral veel ruimte om te noteren wat jou raakt, welke inzichten je opdoet en met welke acties je en route gaat.
  • dagelijks food for thought, food for change via onze Kompas voor onderweg app: je krijgt toegang tot 90 dagen posts volgend op de seminariedag, alsook tot alle toekomstige updates hierin. Dagelijks krijg je een reminder die je stevig ondersteunt om de inhouden van het seminarie gedurende 90 dagen te laten doorwerken, verankeren en integreren. Het gaat namelijk niet om wat je weet, maar om wat je doet met wat je weet.

Voel je goed in je VEL

FYSIEK

je doen & laten

Voel je goed in je HOOFD 

MENTAAL

je gedachten & overtuigingen

Voel je goed in JEZELF

EMOTIONEEL

je relaties & persoonlijkheid

Je leert je eigen energieniveau kennen én respecteren.

Je weet waar en op welke manieren je kan bij-tanken zodat stress geen negatieve impact (meer) heeft op jouw functioneren. Ontdek hoe in het hier en nu alles aanwezig is om jouw weg te kunnen gaan

Voortaan zet je je gedachten, percepties en overtuigingen bewust in om te creëren wat je wel wilt in plaats van te blijven herhalen wat je niet meer wilt. Je bent je bewust van de beperkende illusies en buigt elk doemscenario om naar je droomscenario.

Je begrijpt diepgaand waarom je doet wat je doet. Je zet de wijsheid van het enneagram in als een diepgaande weg- en richtingwijzer om jezelf te ont-wikkelen uit waar je het jezelf in-gewikkeld hebt gemaakt.

Be-denk jezelf

in de route

Ont-wikkel jezelf

in de route

Ver-sterk jezelf

in de route

Jouw investering per route bedraagt €490,- excl. btw.

Je kan de routes aan een goedkoper tarief volgen door het 'in eigen handen te nemen'. 


Hoe dat werkt?


- Contacteer barbele om een datum af te spreken


- Vorm zelf een groep binnen jouw netwerk, organisatie of bedrijf  van 10 tot +100 mensen
Neem-het-in-eigen-handen-tarief:


1800* euro opleidingsfee (te delen door het aantal deelnemers)

+ 90* euro/pp voor de 90 dagen integratie via de kompas voor onder weg app

+ 20* euro/pp voor het in kleur geïllustreerd werkboek


* prijzen inclusief 21% btw voor particulieren

* prijzen exclusief 21% btw voor bedrijven


Als je de route met 10 personen volgt, komt het binnen deze formule op 290 euro/pp (ipv 490)

Als je de route met 30 personen volgt, komt het binnen deze formule op 170 euro/pp (ipv 490)

Als je de route met 50 personen volgt, komt het binnen deze formule op 146 euro/pp (ipv 490)

...


Organisatie

Een route bestaat uit 3 dagdelen (3 maal 2,5 uur). Dit kan gegeven worden op 1 volle dag (9u - 18u), 2 halve dagen (2 maal 3,5 u) of 3 avonden (3 maal 2,5 uur). Er komt geen meerkost bij indien je een route over 2 of 3 verschillende dagen wenst te organiseren. 


Promotie

Indien gewenst, deel ik jouw 'neem-het-in-eigen-handen-route' ook binnen mijn netwerk. 


Locatie

De route wordt gegeven op een locatie naar keuze of kan tot 30 personen zonder meerkost doorgaan op de locatie van Compagnon de route in Marke.

Jouw compagnon voor een onderweg

Barbele Kindt

Compagnon, spreker, auteur

Barbele weet minder tastbare inhouden vanuit jarenlange ervaring en diverse wetenschapstakken pragmatisch te ver-talen. Ze biedt jou actiegerichte tools om het maximum uit jezelf te halen. Welzijn in leven en werk staan daarbij centraal.


In haar boek ‘Leven is simpel... maar niet altijd gemakkelijk’ legt ze de impact van stress op jouw functioneren bloot én reikt ze concrete handvatten aan om er zelf iets mee te doen.


In 2011 liet Barbele, tijdens haar opleiding tot gezondheidsconsulent, haar benoeming als docent aan de Hogeschool Gent los om haar eigen holistische praktijk Mens Sana uit te bouwen. 


Als mama van 5 jonge kinderen en in tijden van crisis was dat geen evidente keuze. Haar eigen levenspad, met z'n obstakels, bracht haar de nodige ervaringen om een krachtige visie op stress en gezondheid te ontwikkelen.


Alles wat Barbele onderneemt en deelt, ademt een diep vertrouwen in het potentieel en de kracht van élke mens. Je leven leiden is geen zoek-tocht maar een vind-tocht, want je bent in wezen niets kwijt.


Als compagnon weet Barbele jou in beweging te brengen om terug aan het roer van je eigen leven te gaan staan. Barbele haar sterk onderbouwde, holistische en bovenal menselijke aanpak zorgde reeds voor veel doorbraken bij de mens ‘achter de ondernemer’.


Referenties: Barbele is actief lid en opleidingsverstrekker binnen BNI; maakt deel uit van Etion, platform voor duurzaam ondernemen; is bestuurslid van UNIZO, werd geselecteerd  als partner door KPMG, ERA Belgium, Curando, Helix, Timmerman, …

Anderen over Barbele:


"Barbele kan dingen verwoorden op zo'n manier dat ik zelf niet zou kunnen. Ze geeft een andere kijk op bepaalde dingen waardoor het er ineens een stuk eenvoudiger uitziet. Terwijl het eigenlijk om exact hetzelfde gaat."

— Pauline  


"Barbele geeft de tijd

aan de mensen

om ’t zelf te ontdekken,

zonder te forceren."

— Wouter


"Barbele, jij doet niet,

jij zegt niet, jij bent."

— Erika

 Antwoorden op jouw vragen

Moet ik in een burn-out zitten of ‘grote problemen’ hebben om iets te hebben aan het aanbod?

Neen, integendeel. Wie gebukt gaat onder grote stress dient dit eerst aan te pakken (= focus van de route ENERGY) vooraleer je echt op andere lagen kan werken. Je kan jezelf beter deze rijke inhouden gunnen op een moment dat je nog ruimte voelt om nieuwe zaken op te nemen en te integreren in je leven. Of zoals Hannes na het volgen van een route opmerkte ‘Hoe is het toch mogelijk dat ik dit alles nu pas voor het eerst hoor?!’ 

Wat ik jou meegeef is zo’n rijke basis aan levenskennis waar je de rest van je leven op kan terugvallen, onder eender welke omstandigheden.

Waarom kiezen  voor het route-concept?

Vanuit heel veel individuele begeleidingen ondervond ik dat ik bepaalde dingen aan veel mensen telkens opnieuw moest toelichten. Want iedereen ervaart op één of andere manier stress. Iedereen heeft z’n persoonlijke thema’s. Iedereen heeft beperkende overtuigingen. Het gaat er altijd om op die verschillende domeinen te werken. Al die info via individuele consulten delen vraagt veel tijd en maakt het al snel onbetaalbaar. Daarom heb ik die verschillende ingangen (fysiek, mentaal, emotioneel) samengebracht in een coherent geheel, wat maakt dat je in beperkte tijd enorme vooruitgang kan boeken. Je krijgt als het ware alles aangereikt om je eigen coach te worden. Het unieke route-aanbod maakt het mogelijk en toegankelijk voor al wie bereid is echt verantwoordelijkheid te nemen over zijn of haar levenspad en -realiteit.

Kan ik gespreid betalen?

Indien de financiële investering de drempel vormt, ben ik bereid om samen te kijken op welke manier het financieel mogelijk kan gemaakt worden voor jou. Gespreid betalen is één van de mogelijkheden hiervoor. 

Is zo’n route wel op maat / persoonlijk?

Ik heb alle routes en inhouden zo vorm gegeven dat er een enorme gelaagdheid in zit. Dat maakt dat ieder er uit haalt wat die op dat moment nodig heeft. En dat is voor iedereen anders, maar ook op het ene moment in je leven al anders dan in een andere periode. In die zin is het route-aanbod heel erg op maat en persoonlijk en je leven lang waardevol. Bij elke route heb je de mogelijkheid om je persoonlijke vragen te stellen. 

Je zou zelfs kunnen zeggen dat het héél erg op maat is omdat je steeds, op elk moment en eender waar, aan de inhouden kan en jezelf zo terug van energie kan voorzien, jezelf kan helpen in het maken van die broodnodige mindshift of om uit een relationele impasse te geraken (met jezelf of met een ander ;-))

Heb ik geen individuele begeleiding nodig om mijn groei te maken?

Niet noodzakelijk. Heel het routeaanbod is gericht op het aanspreken van jouw eigen-wijsheid en jouw zelfhelend vermogen, op het activeren van jouw potentieel om jezelf van (telkens opnieuw) overleven naar leven te brengen. Voor het merendeel van de mensen is dat ruim voldoende?

Wil je toch graag extra individuele begeleiding, dan kan je me hiervoor contacteren. Mensen die een route volgen kunnen hiernaast ook individuele coaching en/of therapie krijgen. Door het volgen van een route kan deze begeleiding heel efficiënt gebeuren. Voor begeleiding met betrekking tot je loopbaan kan je beroep doen op loopbaancheques.  


Echter, de ervaring van de Routevolgers leert me dat zij minstens een even grote groei, of misschien zelfs een nog grotere groei maken, net omdat ze meer geloven in hun eigen mogelijkheden en hun eigen unieke pad. Het potentieel dat in elke mens zit, en dus ook in jou, spreek ik heel erg aan, daarop is mijn volledige visie gestoeld. Want uiteindelijk moet je het toch zelf doen, ook als je individueel begeleid wordt. Ik richt me dan ook enorm op het integreren van de inzichten nà de routedagen, daar waar het echte leven zich afspeelt.

Ik ben er alvast van overtuigd dat je een ongelooflijke groei kan maken door het volgen van de routes, onafhankelijk van wat jouw omstandigheden (geweest) zijn. Nu is het nog aan jou om het zelf te geloven.

Kan ik als particulier deelnemen?

Absoluut. Iedereen is welkom. Ik richt me op 'de ondernemende mens', en dat is niet noodzakelijk gekoppeld aan een ondernemingsnummer ;-) . Het gaat me over je leven ondernemen en een onderneming kan hier het gevolg van zijn. 

Kunnen je een route geven in mijn organisatie / bedrijf?

Ja dat kan.  Contacteer me voor meer info.

Zou je onze routes aanraden?

"Zeker. Aan een gans leger!"

— aldus Nancy

één van onze meest geroutineerde Routevolgers ;-)

Bedenk eens...

Wat zou er in jouw leven veranderen als je dagelijks, heel kort, je focus zou leggen

op wat je wèl wil in plaats van wat je niet meer wil?

En je vervolgens je onderbewustzijn voor jou aan het werk laat zijn…

Ontdek met Compagnon de route ontdek jouw veld aan mogelijkheden.

©2020 Compagnon de route

Fotografie: Foto Karen & Dtonic