Barbele inspireert

Als compagnon de route, trainer, auteur, spreker en ondernemer, maar vooral als barbele, mens, vrouw, partner, moeder, dochter, zus, vriendin inspireer ik je graag. 


Om zelf terug tot inspiratie ... tot inspireren ... tot ademen... tot leven ... te komen.


Dit doe ik via lezingen, webinars, mijn boek ‘Leven is simpel, maar niet altijd gemakkelijk…’, routes, de 90 onderwegwijzers, 90 dagen trajecten, begeleidingen, blogs en video's met als doel dat mensen en teams  zich (terug) laten inspireren en leiden door hun eigen leven. Door het leven zelf.


Mijn grootste inspirator is dan ook het leven zelf. 


Op deze pagina vind je de verschillende inspiratiesessies waarin ik mijn inzichten in en uit het leven met je deel.  Deze sessies komen af en toe op de open kalender van Compagnon de route, maar kan je ook boeken als organisatie, als vereniging, maar evengoed als particulier. 


De sessies kunnen zowel gegeven worden als huiskamerlezing als aan grote groepen


Thema's inspiratiesessies

Onderstaande inspiratie-sessie kunnen gevolgd en geboekt worden. Verder op deze pagina vind je meer inhoudelijke toelichting per thema. 


'Wie o wie staat er aan het stuur?'

Over (terug) aan het stuur van je leven gaan staan.

Over wat er speelt in de kloof tussen wat we weten en wat we uiteindelijk doen.
Opvoeden is simpel, maar niet altijd gemakkelijk.

Over hoe kinderen hun ouders opvoeden.

10 wegwijzers naar gezond, natuurlijk (op)groeien
Onderneem je leven met het universum als jouw vennoot

Over je dromen realiseren op een moeiteloze manier. 

In lijn met de en met jouw natuur
In-zichten op het pad van een pad-vinder

Over de weg, het levensverhaal van barbele
Vrij zijn in een onvrije wereld

Over de grote transformatie waar we wereldwijd in zitten.

Over de uitnodiging die we hierbinnen krijgen. Over de rol die elk van ons hierbinnen heeft. 
Onderweg-wijzers

Over hoe je weg je gewezen wordt. 

Over hoe je toeval kan laten werken voor jou. 

Over je leven als jouw kompas
Naast de bovenstaande thema's kunnen ook inspiratie-sessies op maat gecrëerd worden. Contacteer me om de mogelijkheden te verkennenPraktisch


Een inspiratiesessie duurt 2,5 tot 3 uur. Nadien is er nog ruimte om vragen te stellen en na te praten, al dan niet  bij een hapje en een drankje (hangt van de organisator af ;-)).


Bijdrage voor het volgen van een inspiratie-sessie op de open kalender van Compagnon de route bedraagt 25 euro/pp , inschrijven kan via de laadzone van Compagnon de route.


Bijdrage om een inspiratiesessie te boeken als organisator voor je eigen netwerk bedraagt 350 euro + verplaatsingsvergoeding (0,45 euro/km)


Bijdrage voor een inspiratiesessie op maat: 450 tot 550 euro (afhankelijk van hoe groot de 'op maat'-verwachting is ;-) )


Wanneer je een inspiratiesessie (op maat) boekt kies je als organisator zelf hoe je het aanpakt met betrekking tot:


- locatie

- aantal deelnemers

- communicatie

- bijdrage per persoon

- algemene organisatie


Wanneer je dit wenst, deel ik de door jouw geboekte inspiratie-sessie ook binnen mijn (sociaal) netwerk en via mijn nieuwsbrief. 


Een door jou geboekte sessie kan ook doorgaan op mijn locatie in Marke zonder (huur)meerkost. De ruimte biedt plaats voor groepen tot 70 personen. Locatie

De locatie van Compagnon de route is gelegen in Marke (Kortrijk) in Van Belleghemdreef 19a.


Deze unieke plek in een oase van groen biedt voor inspiratiessessies ruimte tot maximum 70 personen.


De locatie is gemakkelijk bereikbaar en er is veel parkeergelegenheid vlakbij (in de straat zelf en de omliggende straten)

Kaart Moeiteloosheid Vaarroute
Kaart Moeiteloosheid Vaarroute
Kaart Moeiteloosheid Vaarroute

Overzicht inspiratie-sessies

Hieronder vind je meer info over de verschillende inspiratie-sessies.


Je kan je voor elke inspiratie-sessie individueel inschrijven of je kan een inspiratie-sessie (of ineens een inspiratie-reeks :-) boeken voor jouw netwerk.


Laat je keuze leiden door waar jouw leven priori-tijd om vraagt ;-)
Wat krijgt jouw priori-tijd?

Wie o wie zit er aan het stuur? 

Wie o wie zit er aan het stuur?

Waarom doe je wat je doet?

Waarom overkomt je wat je overkomt?

Waarom doe je niet altijd wat je eigenlijk echt zou willen doen?

Waarom herhaalt zich een patroon of realiteit die je niet (meer) wilt?


Wie of wat zit (of staat ;-)) aan het stuur van jouw leven?


We worden gestuurd en bestuurd. Of we dat nu willen of niet. Of we hier nu bewust van zijn of niet. 


De vraag is van waaruit die sturing komt, wat het resultaat daarvan is en hoe jij je daarbij voelt.


Wil je bijsturing? Of wil je bij sturen? Een wezenlijk verschil.


En hoe doe je dat dan?


Tijdens de inspiratiesessie ‘wie o wie staat er aan het stuur?’ neem ik je mee in wat er speelt in de kloof tussen wat je wel weet en zou willen en wat je uiteindelijk doet.


Tijdens deze inspiratiesessie:


→ Breng je in kaart wie of wat aan het stuur van jouw leven staat.

→ Krijg je diepgaand inzicht in je eigen doen en laten en hoe dit zich vertaalt in jouw levens- en werkomstandigheden.

→ Wordt helder waarom je (blijft) doen wat je doet, ook al stemt dat niet overeen met wat je echt wilt.

→ Krijg je inzicht in wat er speelt in de kloof tussen wat je weet en wat je doet of tussen wat je zou willen en jouw realiteit

→ Krijg je aan de hand van een krachtig kader inzicht in hoe je op verschillende niveaus échte verandering kan creëren.

→ Krijg je duidelijke wegwijzers om niet langer op automatische piloot te navigeren op de routekaart van je leven en het stuur weer in eigen handen te nemen.

→ Maak je kennis met een uniek routeconcept waarin je het stuur echt in handen neemt en flexibel leert (bij-)sturen wanneer het leven of omstandigheden daarom vragen. 


Wil je jouw leven als jouw kompas leren lezen en gebruiken?


Ontdek tijdens de inspiratiesessie 'terug aan het stuur van jouw leven' dat duurzame verandering echt mogelijk is én simpel kan zijn, ook - en zeker- in onzekere tijden.


Ben je bereid om het stuur van jouw leven terug in eigen handen te nemen?


Opvoeden is simpel, maar niet altijd gemakkelijk 

Als oudste uit een gezin van 9 kinderen, als mama van 5 kinderen, als docente in de lerarenopleiding en als compagnon de route ben ik steeds geboeid geweest door een natuurlijke manier van omgaan met mensen en kinderen. Ook en zeker binnen opvoeding en onderwijs.


Ik ontdekte dat er zeer belangrijke, algemeen geldende menselijke basisbehoeftes zijn waar we in onze huidige opvoedings-, onderwijs- en bedrijfscultuur aan voorbij gaan. 


De hele maatschappij, de hele wereld is momenteel aan heel wat veranderingen onderhevig. Deze veranderingen zien we o.a. in het gedrag van onze kinderen en jongeren. Kinderen zijn niet van gisteren. Kinderen en jongeren van nu zijn van nu. Ze spiegelen ons heel veel. Veel ouders en leerkrachten zijn dan ook op zoek naar manieren om anders met hen om te gaan.


Een nieuwe visie op opvoeding, onderwijs en leiding geven dringt zich op.In 2013, toen mijn eigen kinderen nog klein waren (tussen 4 en 12 jaar) schreef ik hier reeds een boek over. Het juiste moment om dit boek op de markt te brengen moet zich nog tonen :) 

Tijdens deze inspiratiesessie neem ik je mee doorheen tien wegwijzers, de 10 hoofdstukken in mijn boek, die voor mij het fundament vormen van vol-waardig (op)groeien. Wegwijzers die je als handvatten kan gebruiken in relatie tot jezelf en tot anderen. Geen ingewikkelde psychologische of andere theorieën, geen pedagogische modellen; maar menselijke basisbehoeften die we uit het oog verloren zijn.


Ik breng dit vanuit vanuit zeer concrete, herkenbare situaties en geef je heel concrete, direct toepasbare wegwijzers mee.


Een lezing die je niet onberoerd zal laten wellicht veel in beweging zal zetten.

Kaart Moeiteloosheid Vaarroute
Kaart Moeiteloosheid Vaarroute

Onderneem je leven met het universum als jouw vennoot

Maak van crisis jouw kans!


Net wanneer er weinig perspectieven, weinig vooruitzichten blijken te zijn, is het misschien wel net hét moment om aan je toekomst te schrijven. Crisis betekent ook kans. Tijden van crisis zijn ook altijd tijden van opportuniteiten en mogelijkheden. Mogelijkheden, dat wat heden mogelijk is.

Ook al zien we in de fysieke wereld momenteel vooral het resultaat  van een heel destructieve energie, toch is de creërende manifestatie-energie momenteel ook heel sterk aanwezig. Aan jou om erop in te tunen en je ideale realiteit te manifesteren.


Ik sta met Compagnon de route voor je leven ondernemen en de realisatie en/of groei van je onderneming daar een gevolg van laten zijn. Het gaat over de synergie tussen persoonlijke en professionele groei. Hoe het één niet zonder het ander kan en hoe het één het ander beïnvloedt.


Zoals er in de natuur een vaste route is van zaaien naar oogsten en van bloembol naar tulp,

zo is er in de natuur ook een weg van jouw wens naar jouw werkelijkheid.


Elke creatie van natuur en mens volgt eenzelfde stappenplan. Elke creatie is onderhevig aan dezelfde natuurlijke wetmatigheden.


Als je jezelf en de natuurlijke wetmatigheden leert kennen, respecteren en gebruiken kan je met een minimum aan inspanning een maximaal resultaat creëren. De natuur leeft en creëert namelijk vanuit overvloed en kiest steeds de weg van de minste weerstand.  


In elk van ons zit een creator.


Ieder van ons kan samen met het universum co-creëren.


Het universum is jouw beste vriend, jouw bondgenoot, jouw vennoot, jouw manager in het creëren van de onderneming van jouw leven!


Benieuwd waar ik zoal toe in staat ben in de onderneming van mijn leven in samenwerking met het universum (die ik graag Youni noem 😊) ? In de inspiratiesessie  ‘Onderneem je leven met het universum als jouw vennoot'  deel ik drie essentiële verschuivingen in het ondernemerschap van mijn leven en wat dit me al heeft (op)gebracht. Drie verschuivingen die ook binnen jouw mogelijk-heden liggen. Dat wat heden ook mogelijk is voor jou. Drie verschuivingen die ook jou heel wat kunnen (op)brengen.In-zichten op het pad van een pad-vinder 

Of ik zelf ooit een coaching of therapie heb gehad? Ik krijg deze vraag wel vaker.


Nee, ik werd nog niet gecoacht of heb nog geen therapie gevolgd. Toch niet in de klassieke betekenis van het woord.


Uiteraard wordt ik gecoacht en gebeurde er in mezelf al veel therapeutisch werk. Alleen ben ik hiervoor niet in begeleiding geweest bij een 'vaste' therapeut of coach. Niet omdat ik er niet voor open sta. Ook niet omdat ik denk of vind dat ik dat niet nodig heb. Het is iets waarin ik mezelf af en toe bevraag. Want je ‘hoort’ als coach, ik noem het liever compagnon, toch ook een mentor te hebben… Het komt echter gewoon niet op mijn weg…


Ik kan niet anders dan zeggen dat mijn leven zelf, dat mijn weg, mijn coach en mijn therapeut is. Wanneer ik ergens door te gaan heb, wanneer ik iets te verwerken heb, wanneer ik iets ‘in-te-zien’ heb, keer ik naar binnen. En ik vind of ontvang het antwoord, het in-zicht, het loslaten, de mogelijkheid…


Wie o wie zit er aan het stuur?

Wellicht net daarom dat ik zo sta voor je eigen kompas volgen. Wellicht net daarom dat mijn routes, onderwegwijzers, blogs, filmpjes, boek… allemaal geschreven en gemaakt zijn met de intentie je eigen leven als coach te leren herkennen, erkennen, accepteren, begrijpen en ernaar te handelen.


Wellicht net daarom dat ik me naast een Compagnon de route, ook een 'pad-vinder' voel. Een pad-vinder, een voorloper, een pionier. Iemand die wegen vindt of creëert in de 'wildernis' van hoe het leven soms is.


In bepaalde trajecten begeleid ik mensen ook persoonlijk. Maar ook dan gaat het er niet zozeer om dat ik advies geef of therapeutisch werk verricht. De kracht en impact ligt veeleer in het creëren van een veilige context en energie, waar alles kan en mag zijn en van waaruit de antwoorden vanzelf komen. Meer dan dat ‘doe’ ik niet. Het gaat veel meer over ZIJN dan over DOEN. Het gaat veel meer over WIJSHEID toelaten dan over KENNIS gebruiken. En toch weet en erken ik ook hoeveel dit waard is en hoe weinig dit nog echt te vinden is.


De vraag of ik zelf coaching of therapie volg inspireerde me om een inspiratiesessie te geven rond mijn weg. Een lezing waarin ik je meeneem op mijn weg en in mijn verhaal. Ik deel er je mijn meest cruciale kruispunten, in-zichten en keuzes en waartoe deze hebben geleid. Inzichten die naar mijn aanvoelen universeel zijn en ook jou kunnen inspireren op jouw weg, jouw pad, jouw verhaal.


Vrij zijn in een onvrije wereld

14 maart 2020 ging de wereld 'op slot', de volledige wereldbevolking werd 'in quarantaine' geplaatst.


Aanvankelijk ging ik mee in het narratief. Al snel voelde ik echter 'hier klopt iets niet'. Dit evolueerde naar 'hier klopt heel veel niet' naar 'er klopt al zo lang zo veel niet'


Ik sprak en schreef van in het begin openlijk over wat ik dacht en voelde. Tegen de stroom in. Dit doe ik eigenlijk al sinds ik in 2010 mijn eerste bedrijfje Mens Sana (intussen geëvolueerd naar Compagnon de route) in de wereld zette. Al van toen spreek en handel ik openlijk naar waar ik voor sta, en dat is vaak niet in overeenstemming met wat ons aangeleerd werd of van ons verwacht wordt. Ik heb altijd gestaan, gesproken en geschreven vóór waar ik voor sta en niet tegen iets. Dit is binnen deze crisis niet anders.


Omdat ik geloof dat wat ik zei en schreef verder en dieper gaat dan een virus en ook anderen hier nog steeds iets aan kunnen hebben, heb ik op deze pagina mijn schrijven en spreken verzameld. Je vindt er in chronologische volgorde (sinds maart 2020 dus) blogs, filmpjes en posts die ik hierrond  deelde.


Ik kader deze crisis in een groter geheel. Binnen een cyclische evolutie waarbinnen we momenteel in een eindtijd zitten. We zitten niet zozeer in een tijdperk van verandering, maar veeleer in een verandering van tijdperk. Hierbinnen 'klopt' al wat er momenteel gebeurt in de wereld. Meer zelfs. Hierbinnen is dit zelfs noodzakelijk. 


Tijdens de inspiratie-sessie 'vrij zijn in een onvrije wereld' neem ik je ongecensureerd mee in mijn kijk op en ervaring in deze immense transformatie. 


Ware vrijheid zit in onszelf en komt van binnenuit. Onvrijheid in de buitenwereld is een afspiegeling van de onvrijheid in onze binnenwereld. Vrijheid in de buitenwereld zal het gevolg, en niet de oorzaak!,  zijn van bevrijding in en van onze binnenwereld.


Ik neem je mee in hoe we onszelf kunnen bevrijden van onze innerlijke 'lockdown' en hoe we ons innerlijk kunnen openen en bevrijden. Ik neem je mee in de weg van slachtofferschap naar het nemen van echte verantwoordelijkheid of zelf-leiderschap. 


Ik neem je mee in waar deze crisis werkelijk voor staat en ons allen toe uitnodigt. 

Kaart Moeiteloosheid Vaarroute
Kaart Moeiteloosheid Vaarroute

Onder-wegwijzers

Steeds meer mensen zijn of worden zich ervan bewust dat hun leven niet zomaar een toevallige gebeurtenis is. Je leven is geen aaneenschakeling van willekeurige voorvallen, maar een zorgvuldig geplande reis. Je ziel heeft als het ware een routekaart, een levensplan voor jou gekozen en gecreëerd. We zijn hier allen met een doel. Met een bestemming. Met een plan. Niemand is hier toevallig. Niets gebeurt toeval. Dingen gebeuren en zijn er en dat gebeurt of is er niet zomaar

Jouw levensplan is jouw bestemming. Je missie vervullen betekent dat je bezig met wat klopt volgens jouw levensplan.


Je kan je levensplan zien als een routekaart en navigatiehulpmiddel. Alleen hebben we niet geleerd hoe deze routekaart te lezen en te bewandelen. Of eerder, het werd ons afgeleerd… waardoor we er onze natuurlijke voeling mee zijn verloren. 


Het wordt voor steeds meer mensen ook steeds duidelijker dat het leven in wezen niet te controleren of te forceren valt. De huidige gebeurtenissen op het ‘wereld-toneel’ dragen bij tot deze steeds groter wordende bewust-wording.


Steeds meer mensen zijn op zoek naar hun levensplan, naar hun missie en hebben het gevoel pas voluit te kunnen beginnen aan hun leven eens dit helder of duidelijk is. Maar dat is niet iets wat je zoekt. Dat is iets wat zich gaande-weg aan je toont. 


Wie vindt, die zoekt niet.

Wie zoekt, die vindt niet.


Je kunt niet op zoek gaan naar écht inzicht. Net wanneer je er niet naar op zoek bent, maar helder en bij jezelf bent, krijgt het innerlijke weten toegang tot jouw bewustzijn. Dat helder bij jezelf zijn kan al een grote uitdaging zijn want vanaf de eerste seconde dat je hier op aarde bent, zijn er mensen en systemen die je willen veranderen. Net dat is de grootste ‘bedreiging’ van het voltooien van je levensplan.


Op onze weg, op onze levensreis hebben we uiteraard (onder)-wegwijzers nodig. Niet enkel in de vorm van je eigen innerlijke weten en intuïtie, maar ook in concrete wegwijzers onder de vorm van mensen, zaken die je opvallen, informatie die je toevalt, dingen die je leest, dingen die je meemaakt of tegenkomt, fysieke signalen of symptomen… 


Voor mij is het gebruik van kaarten ook een heel belangrijke, sterke en zeer doeltreffende wegwijzer geworden. Het brengt me instant helderheid in wat ik te doen of niet te doen heb, in welke keuze ik wel of niet te maken heb, in wat ik te zien heb… 


Ik had al zeer bijzondere ervaringen. Zoals het moment op onderstaande foto. Ik schreef er een blog over: 'voorbij de logica'


Aanvankelijk voelde ik veel weerstand op het gebruik van kaarten. Ik koppelde het aan waarzeggerij en vond het in bepaalde situaties gevaarlijk hiernaar te leven. Intussen is het voor mij heel helder op welke verschillende manieren en welke soort kaarten je kan inzetten en voor je kunt laten werken als wegwijzers op je pad.


In deze inspiratie/workshop-sessie neem ik je hierin mee. Over hoe kaarten je kunnen doen begrijpen of in-zien wat jou zoal be-ziel-t of heeft be-ziel-d op jouw route. Over hoe kaarten je ziel en je bewuste zelf op één lijn weten te brengen. Samen vormen deze een machtig team. De één heeft de route, de ander het vermogen om actie te ondernemen, om keuzes te maken, om stappen te zetten, om verantwoordelijkheid te nemen.


We gaan heel concreet en praktisch aan de slag. 


Je ontdekt hoe je weg gewezen wordt. 

Je ontdekt hoe je toeval kan laten werken voor jou. 

Je ontdekt hoe jouw leven jouw kompas is. 


Via kaarten die jou de weg wijzen. Een weg die je eigenlijk al kent. Een kaart brengt dat wat je diep vanbinnen al weet aan de oppervlakte. Het komt er dus op aan om je eigen pad te her-inner-en. 

               

Wie o wie zit er aan het stuur?
Wie o wie zit er aan het stuur?
Wie o wie zit er aan het stuur?

Laat je leven geen zoek-tocht,

maar een vind-tocht zijn.


Want in wezen ben je niets kwijt.


Ik ben graag jouw compagnon en route